NATJEČAJ – KUHARICA I PRALJA POSTELJNOG RUBLJA – neodređeno 8h

natječaj Kuharica i pralja posteljnog rublja – NEODREĐENO – 1.3.2021.

 

Kategorije: Novosti |

Održana konferencija na projektu “Ti i ja zajedno”

U gradskoj vijećnici u Pregradi  danas, 26. veljače 2021. održana je završna konferencija u sklopu projekta „Ti i ja zajedno“ koji je u posljednjih 30 mjeseci provodio naš vrtić u partnerstvu s Gradom Pregrada.

Riječ je o projektu u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020” Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.                                                                                                                                        Na početku konferencije prisutnima se obratio gradonačelnik Marko Vešligaj, pohvalio projekt, čestitao svim uključenima na njegovoj uspješnoj provedbi te istaknuo: „Drago mi je da smo i mi kao Grad mogli dati podršku ovako vrijednom projektu. Inače, kontinuirana podrška DV “Naša radost” ne izostaje. Svake godine povećavamo financijska sredstva za predškolski odgoj te je tako u 2019. godini za redovno poslovanje vrtića izdvojeno 1.842.640,00, u 2020. godini taj iznos je povećan za 292.970,00 kn, dok je za 2021. godinu iznos povećan za dodatnih 271.940,00 kn te iznosi 2.407.550,00 kn. Ove godine krenuli smo i s projektom dogradnje vrtića, vrijednim 2,5 milijuna kuna pa mi je drago što mogu istaknuti da smo danas primili dobre vijesti. Naime, u okviru Programa podrške regionalnom razvoju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je Odluku o odabiru projekata te je Gradu Pregradi odobreno 250.000,00 kn za projekt dogradnje dječjeg vrtića”.

Potom se prisutnima obratila ravnateljica vrtića Gordana Krizmanić,  zahvalila na dobroj suradnji i podršci Gradu Pregradi, Zagorskoj razvojnoj agenciji i Upravnom vijeću vrtića, a potom predstavila tijek realizacije projekta.

04.09.2018. potpisan je sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020., UP.02.2.2.08.0021. u iznosu od 2.041.644,98 kuna s ciljem unapređenja usluga poslijepodnevnog boravka djece u vrtiću. Ovim projektom željeli smo, a sada možemo potvrditi i uspjeli, fleksibilno strukturirati odgojno – obrazovni proces koji omogućava usklađivanje poslovnog i privatnog života obitelji na području našeg grada, aktivno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djece te uvesti inovativan pristup u inkluzivnom odgoju djece.

Kako smo to postigli?

1. Radno vrijeme vrtića prilagodili smo potrebama roditelja pa tako prijepodnevni i poslijepodnevni program rada traju od 5:30 do 20:00 sati

2. Zaposlili smo 2 odgojitelja, asistenticu na projektu, kuharicu na pola radnog vremena, a iz sredstava projekta financiran je i dio plaće ravnateljice – voditeljice projekta i financijskog voditelja.

3. Osnova svakog unapređenja rada je dobro educiran kadar pa smo tako organizirali –  proveli edukacije za:

– 10  odgojitelja na području informatike, u trajanju od 20 sati

– 4 odgojitelja na usavršavanju engleskog jezika i polaganju razine B2, u trajanju od 120 sati.

– Stručna suradnica defektologinja završila je edukaciju “Terapija igrom, vještine i intervencije za rad sa djecom s TUR” te “Razvojni profili predškolske djece” u trajanju od 86 sati, a dvoje odgojitelja dodatno se educiralo putem organiziranih stručnih skupova u području glazbenog stvaranja i izražavanja.

Po završetku edukacija verificirali smo vlastite vrtićke kraće programe engleskog jezika, glazbene igraonice i opće igraonice s pojačanim digitalnim kompetencijama, tj. informatike.

5. Nabavljena je oprema za rad poslijepodnevne odgojne skupine (namještaj i didaktička sredstva za cijelu odgojnu skupinu)    6. Opremljena senzorna soba za rad s djecom s TUR (uređena prostorija, nabavljena pomična optička zavjesa, interaktivni ksilofon sa upravljačkom pločom,  interaktivni zvučni panel, akrilno ogledalo , interaktivni stup sa izmjenom boja, senzorni svjetleći tepih, taktilni jastuk i dr.

7. Nabavljena didaktika i oprema za glazbenu igraonicu (orfeovi instrumentariji, gitara, sintesajzer, razglas i mikrofoni, dječji instrumenti)

8. Nabavljen namještaj i oprema za održavanje informatičke igraonice  (3 stolna računala, laptop, 2 pisača, tablet…)

9. Za potrebe engleske igraonice nabavljen je projektor i  platno

10. Tijekom trajanja projekta velika sredstva usmjerena su i u nabavku likovnog materijala koji u potpunosti zadovoljava potrebe djece i pripremu odgojitelja za odgojno – obrazovni rad i realizaciju sadržaja.

11. Na području zdravstvenog odgoja i prehrane djece, uložena su sredstva u opremanje kuhinje, tj. nabavljena je profesionalna perilica suđa kako bi se što efikasnije zadovoljili propisani uvjeti (naročito u vrijeme COVID-a)

12. Znatna sredstva utrošena su u promidžbu projekta kroz izradu bojanke – slikovnice za djecu i roditelje, zaštitne maskice  i dr. promidžbene materijale.

Postavljeni ciljevi su ostvareni:

– radno vrijeme vrtića u potpunosti je usklađeno s iskazanim potrebama roditelja,

– prostorno – materijalni kontekst vrtića je bogatiji opremom, didaktikom i uređenom senzornom sobom

– uz djecu iz redovnog programa vrtića, u kraće programe koji su započeli s realizacijom početkom 2021. godine uključilo se više od 40 djece koja nisu polaznici redovnog programa vrtića,

-uvođenjem novih, vlastitih vrtićkih kraćih programa bitno je podignuta kvaliteta odgojno – obrazovnog programa.

konf. 6

konf. 5

slika čl. 2

slika čl. 3

slika čl 4

konf.3

konf. 4

 

 

 

 

Kategorije: Novosti |

NATJEČAJ – GLAVNI KUHAR (M/Ž)

NATJEČAJ GLAVNI KUHAR (M/Ž) NEODREĐENO

obavijest o izboru kandidata

Kategorije: Novosti |

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

  • ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (8 sati dnevno, 40 sati tjedno), najduže do 4.3.2021. god. (rad u poslijepodnevnom programu rada)

obavijest o izboru kandidata-1

  • ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za odgojiteljicu na bolovanju)

obavijest o izboru kandidata-2

  • ODGOJITELJ/ICA U KRAĆEM PROGRAMU PREDŠKOLE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno) do 31.5.2021. godine

obavijest o izboru kandidata-3

  • STRUČNI SURADNIK (stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, pedagog, psiholog) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći i rodiljnom i roditeljskom dopustu)

obavijest o izboru kandidata-4

  • ODGOJITELJA POMAGAČA (asistent za dijete s TUR) – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme do 31.8.2021

obavijest o izboru kandidata-5

Kategorije: Novosti |

NATJEČAJ – ODGOJITELJ POMAGAČ

natječaj ODGOJITELJ POMAGAČ – 8 H ODREĐENO 21.1.2021.

Kategorije: Novosti |

NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK

STRUČNI SURADNIK 8H – ZAMJENA ZA RODILJNI I RODITELJSKI DOPUST

Kategorije: Novosti |

NATJEČAJ – ODGOJITELJ U POSLIJEPODNEVNOM PROGRAMU RADA

ODGOJITELJA – projekt 8h do 4.3.2021.

Kategorije: Novosti |

NATJEČAJ – ODGOJITELJ (ZAMJENA ZA BOLOVANJE)

ODGOJITELJ – zamjena za bolovanje 8h

Kategorije: Novosti |

NATJEČAJ – ODGOJITELJ U KRAĆEM PROGRAMU PREDŠKOLE

ODGOJITELJ U KRAĆEM PROGRAMU PREDŠKOLE – 4H

Kategorije: Novosti |

Novi projekt u vrtiću “…e-upisi”

KLASA:     910-04/20-01/03

URBROJ:  520-08-01-01/2-20-07

Zagreb, 28. prosinca 2020. godine

 

Na temelju Prijedloga odluke Stručnog povjerenstva za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u okviru Javnog poziva za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se provodi kroz projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ (Kodni broj: UP.04.1.1.18.0001) od 7. prosinca 2020. godine, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva donosi

ODLUKU

o odabiru ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u okviru Javnog poziva za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se provodi kroz projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“

 

  1. Odabiru se ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za uključivanje u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić, razvijenog u sklopu Projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“, navedene u popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

 

  1. Ustanove iz točke I. ove Odluke odabrane su na temelju kriterija navedenih u Javnom pozivu za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise razvijen u sklopu projekta  „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ objavljenog 3. srpnja 2020. godine na mrežnoj stranici https://uprava.gov.hr/eu-projekti/informatizacija-procesa-i-uspostava-cjelovite-elektronicke-usluge-upisa-u-odgojne-i-obrazovne-ustanove-16181/16181 .

 

  • Stručno povjerenstvo će putem elektroničke pošte obavijestiti ravnatelje odabranih ustanova o rezultatima Javnog poziva.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                      DRŽAVNI TAJNIK

 

Bernard Gršić

Kategorije: Novosti |

Protokol postupanja u slučaju potresa

Protokol postupanja – potres

Kategorije: Novosti |

ČESTITKA

čestitka

Kategorije: Novosti |

NATJEČAJ za radno mjesto KUHAR I PRALJA POSTELJNOG RUBLJA

Natječaj kuharica – NEODREĐENO – 10.12.2020.

Kategorije: Novosti |

“Solidarnost na djelu”

U suradnji sa Crvenim križem Pregrada, od 6.11. do 12.11.2020. godine na razini vrtića je provedena solidarna akcija pod motom “Ne dvoji, za druge izdvoji”. U svim odgojnim skupinama roditelji, djeca i zaposlenici su donosili prehrambene artikle i higijenske potrepštine. Uz to, sakupljeno je i 626,00 kuna dobrovoljnih priloga. Cijelu donaciju predali smo djelatnicima GDCK koji će izraditi božićne poklon pakete za obitelji slabijeg materijalnog stanja. Hvala svima koji su se i ove godine uključili u ovu vrijednu humanitarnu akciju.

Solidarnost na djelu 1

solidarnost na djelu 4

solidarnost na djelu 5

 

 

Kategorije: Novosti |

Promet nije šala ni opasnost mala

U suradnji sa Odborom za sigurnost u prometu KZŽ, u odgojnoj skupini “Zvjezdice 2″ provedene su aktivnosti na temu “Promet nije šala, ni opasnost mala”.  Roditelji su djeci u vrtić dopremili bicikle, a odgojiteljice pripremile pravi mali prometni poligon pa su djeca imala organiziranu biciklijadu. Kroz razne igre djeca su učila o pravilima ponašanja u prometu, na koje sve načine možemo putovati, tko su sudionici u prometu… Kako su u grupi djeca predškolci, provedene su mnoge igre početnog čitanja i pisanja osmišljene na temu prometa. Posebno veselje na kraju provedenih aktivnosti, djeci je bio poklon paket Odbora za sigurnost u prometu u kojem se nalazio traktor, prometni znaci, memory i slagalice na kojima im zahvaljujemo!

promet 3

promet 4

promet 5

promet 2

promet 1

Kategorije: Novosti |

Svjetski dan štednje

Djeca i odgojiteljice iz odgojne skupine “Zvjezdice 1″ ove su godine Dan štednje (31.10.) obilježila u suradnji sa Zagrebačkom bankom u Pregradi. Uz mnoge istraživačke, matematičke i simboličke igre, crtala su na temu  “Pčelica koja štedi” te svoje uratke poslala u banku koja ih je sve nagradila crtančicama, slikovnicama i ukrasnim vrećicama.

Dan štednje 1

Dan štednje 2

dan štednje 3

Kategorije: Novosti |

Odluka Grada Pregrade- plaćanje opskrbnine u vrijeme izolacije

Odluka Grad- plaćanje opskrbnine u izolaciji

Kategorije: Novosti |

U samoizolaciji odgojna skupina “Zvjezdice 2″

U posljednjih 14 dana javljaju nam se roditelji iz gotovo svih odgojnih skupina pozitivni na SARS CoV-2. Uz naputak da djecu ne šalju u vrtić ako netko od članova obitelji ima pozitivan test, nadali smo se da ćemo uspjeti izbjeći veće samoizolacije. Uvedena je, uz redovite pojačane dezinfekcije i svakodnevna dezinfekcija zamagljivanjem. Međutim, u posljednjem tjednu u samoizolaciju (kao prvi kontakti pozitivnih) ili na bolovanje otišlo je još nekoliko djelatnica. Jučer smo, u kasnim poslijepodnevnim satima  za djelatnicu  u odgojnoj skupini “Zvjezdice 2″  obaviješteni da je pozitivna na SARS CoV-2. U ovom tjednu već je u izolaciji (s ukućanima) ostao veći broj djece, a do 30.10.2020. u samoizolaciji će biti cijela skupina, dvije odgojiteljice, pedagoginja i spremačica. Nadamo se da nitko neće razviti teže simptome, da će se svi pridržavati preporučenih mjera ZJZ KZŽ te da ćemo se ponovo zajedno družiti 02.11.2020. Djelatnici želimo brz oporavak.

Ravnateljica

Kategorije: Novosti |

Preporuke Stožera CZ KZŽ vezane uz COVID-19

Preporuka

Kategorije: Novosti |

Obavijest o samoizolaciji – MZO

Poštovani roditelji,

S obzirom na to da je Vaše dijete bilo izloženo infekciji virukom SARS-CoV-2 tijekom boravka u vrtiću/školi, šaljemo Vam ovu obavijesti i u nastavku uvodnog teksta dostavljamo informacije o načinu širenja virusa i samoizolaciji.

S obzirom na to da su učenici bili xx minuta/sati u zajedničkoj prostoriji sa zaraženom osobom (djelatnikom vrtića/škole ili učenikom), učenici trebaju biti u karanteni/samoizolaciju.

Mjera karantene/samoizolacije izriče se samo onoj osobi koja je osobno bila u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, a ne i ukućanima osoba koje su bile u bliskom kontaktu s bolesnikom. U tom se slučaju osobe koje žive u kućanstvu s osobom u samoizolaciji, ponašaju „uobičajeno“, odnosno one nisu u samoizolaciji i na njih se mjere ne primjenjuju. To znači da braća i sestre mogu slobodno ići u vrtić, školu, a Vi roditelji na posao.

Kao i osoba u samoizolaciji, ostali ukućani također trebaju provoditi pojačanu osobnu higijenu i higijenu prostora te ograničiti svoja kretanja i socijalne kontakte tako da njihove radne i druge neodgodive obveze nisu narušene.

Ako osoba (dijete) u samoizolaciji razvije znakove bolesti, javlja se svom izabranom liječniku koji ga šalje na testiranje te u slučaju da bude pozitivna, sve osobe koje žive s tom osobom podliježu samoizolaciji.

U slučaju da roditelji ne mogu dijete koje je u samoizolaciji samo ostaviti kod kuće, imaju pravo na bolovanje za njegu djeteta. Ako Vam je potrebno bolovanje radi ostanka kod kuće, javite se izabranom liječniku koji će vidjeti u digitalnoj platformi za praćenje COVID-19 da je dijete kojega je Vaše dijete bliski kontakt oboljelo. To je, uz ovaj dopis, dovoljna informacija izabranom liječniku da Vam otvori bolovanje. Međutim, ako je potrebno, može nas liječnik nazvati na telefonski broj xxxxxxxx i provjeriti podatke.

Djeca koja su bila na nastavi dana dd/mm/gggg, mogu se vratiti u školu dd/mm/gggg ako ne razviju simptome bolesti. Ako se pojave simptomi bolesti u vijeme samoizolacije, obavezno kontaktirajte izabranog liječnika.  Za sve informacije dodatne možete nas kontaktirati na xxxxxxxx@xxxxxxxxx ili telefonom na xxxxxxxxxxxx.

Put prijenosa infekcije

Virus koji uzrokuje COVID-19 prenosi se sa zaražene osobe na njezine kontakte izlučevinama dišnog sustava. Ulazno mjesto virusa u organizam čovjeka su dišni sustav (udahnu se sitne kapljice koje napuste dišni sustav bolesnika) i sluznica oka, usta ili nosa (sitne kapljice koje sadrže virus slete na sluznice ili se rukama prenesu). Drugim riječima, zarazna osoba može zaraziti druge osobe u svojoj okolini govorom, kašljanjem, kihanjem i pjevanjem te posredno putem ruku ili predmeta koji su kontaminirani kapljicama koje izlaze iz dišnog sustava prilikom govora, kašljanja, kihanja i pjevanja.

Simptomi bolesti

Simptomi bolesti kreću se u rasponu od infekcije bez simptoma do zatajenja pluća i drugih organa, koje može završiti smrću boelsnika. Učestalost pojedinih stupnjeva bolesti u populaciji ovisi o dobi zaraženih osoba, prisutnosti nekih zdravstvenih stanja koja povećavaju rizik za razvoj teških oblika bolesti, o količini virusa kojoj je bolesnik izložen i drugim za sada nepoznatim čimbenicima.

Kod osoba koje razviju simptome bolesti, najčešći su simptomi kašalj, povišena tjelesna temperatura, umor/iznemoglost, glavobolja, grlobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, nedostatak zraka, gubitak osjeta mirisa i/ili okusa.

Vrijeme inkubacije

Vrijeme inkubacije, tj. broj dana potrebnih da počne bolest nakon zaražavanja je najčešće 4-6 dana, ali može biti i kraće ili dulje, u rasponu od 2 do 14 dana.

Trajanje zaraznosti

Osoba koja oboli je zarazna za svoje kontakte 1-2 dana prije početka bolesti i narednih deset dana. Kod teških oblika bolesti, koji zahtijevaju bolničko liječenje, zaraznost može trajati dulje od 10 dana. Osoba koja se zarazi, a ne razvije simptome bolesti je najvjerojatnije zarazna za svoje kontakte desetak dana, ali je ovdje teško procijeniti početak zaraznosti, pa se kao početak zaraznosti uobičajeno računa 1-2 dana prije uzimanja brisa u kojem je nađen virus.

Mjere sprječavanja bolesti

Glavne mjere u sprječavanju prijenosa infekcije proizlaze iz puteva prijenosa. Fizička udaljenost smanjuje mogućnost izravnog slijetanja kapljica dišnog sustava bolesnika na sluznice zdrave osobe. Maska smanjuje izbacivanje kapljica dišnog sustava bolesnika u okolinu kad ju bolesnik nosi, a u zdrave osobe maska smanjuje mogućnost udisanja kapljica iz zraka. Učestalo pranje ruku, ili dezinfekcija ruku kad nije moguće oprati ih, izbjegavanje diranja očiju, usta i nosa smanjuje mogućnost prijenosa virusa na sluznice oka, usta i nosa putem kontaminiranih ruku. Često i temeljito čišćenje površina i predmeta kojima se bolesnik služi smanjuje mogućnost kontaminiranja ruku i unos virusa u sluznicu zdravih osoba.

Bliski kontakt

U svrhu procjene okolnosti koje su dovele do zaražavanja bolesnika i identificiranja osoba koje su bili izloženi infekciji u kontaktu s bolesnikom, bliski kontakt, tj. osoba za koju se smatra da je bila izložena infekciji, definira se na slijedeći nači:

Bliski kontakt je osoba koja je u vremenu do 2 dana prije početka bolesti kod bolesnika i tijekom bolesti bolesnika

– imala fizički kontakt (uključujući rukovanje, zagrljaj…) ili se bolesnik iskašljao/kihnuo prema osobi

– bila s bolesnikom licem u lice na udaljenosti manjoj od dva metra (u zatvorenom prostoru pod određenim okolnostima se i udaljenost veća od dva metra može smatrati bliskim kontaktom) dulje od 15 minuta (ako je kontakt licem u lice na vrlo maloj udaljenosti, i manje od 15 minuta trajanja kontakta se može smatrati bliskim kontaktom)

– njegovala bolesnika;

– putovala u istom prijevoznom sredstvu s bolesnikom (udaljenost od bolesnika koja se definira bliskim kontaktom u prijevoznom sredstvu ovisi o trajanju putovanja)

– s bolesnikom dijeli zajedničko kućanstvo.

Ova definicija bliskog kontakta okvir je za postupanje, no svaka situacija može se razlikovati te se definiranje bliskog kontakta u nekim situacijama mora prepustiti individualnoj epidemiološkoj procjeni.  Stoga, ako ste nesigurni u smislu zadovoljavate li kriterije definicije bliskog kontakta, možete nas dodatno kontaktirati kao svog nadležnog epidemiologa.

Izolacija

Radi sprječavanja širenja bolesti na bliske osobe, bolesnici se moraju izolirati u trajanju od deset dana od od pojave prvih simptoma, a kod osoba koje nemaju simptome od dana testiranja. To podrazumijeva smanjiti sve kontakte s drugim ljudima na minimum s ciljem da se spriječi širenje infekcije na druge osobe. Bolesnik mora biti sam u sobi koja se redovito provjetrava, a pri nužnim kontaktima (s onima koji skrbe o njegovu zdravlju, eventualno ukućanima ako je izolacija u kući) obavezno nositi masku. Fizički kontakt svakako treba izbjegavati. Bolesnik mora pojačano voditi higijenu ruku i svoje okoline, tj. učestalo prati/dezinficirati ruke, sve površine i predmete koji dođu u kontakt s izlučevinama dišnog sustava temeljito čistiti/dezinficirati, prilikom kihanja, kašljanja i brisanja nosa koristiti jednokratne maramice i odmah nakon upotrebe ih baciti u smeće i oprati ruke i lice, koristiti vlastiti ručnik i druge higijenske potrepštine, temeljito oprati za sobom WC, kadu, umivaonik, kuhinjski stol, nakon korištenja. Ako je neizbježan boravak u istoj prostoriji s ukućanima, trebaju bolesnik i ukućani koristiti masku i držati fizičku udaljenost od njmanje dva metra, a prostorija treba biti provjetravana.

Bolesnik u izolaciji ne odlazi na posao. Ako zbog izolacije morate otvoriti bolovanje (ne mogu dogovoriti s poslodavcem rad od kuće ili slobodne dane, Vaše zdravstveno stanje ne omogućava nikakav rad), javite se svom izabranom liječniku, koji će u digitalnoj platformi za praćenje COVID-19 vidjeti da ste Vi upisani kao bolesnik, a također će i dobiti nalaz Vašeg testiranja i na temelju tih informacija će Vam otvoriti bolovanje.

Karantena

Karantena/samooizolacija je izolacija zdravih ljudi za koje se zna da su bili izloženi infekciji i postoji povećana vjerojatnost da su se zarazili. Provodi se s ciljem da izložena osoba, ako oboli i postane zarazna za okolinu ima što manji broj kontakata u vrijeme kad još ne zna da je zarazna. Naime, ako razvije simptome bolesti, bit će zarazna za bliske osobe i dan-dva prije nego što je razvila simptome, tj. dok još niti ne zna da će oboljelti. Isto tako zaražene osobe mogu biti zarazne za okolinu, a da nikada ne razviju simptome.

Zbog toga se bliski kontakti oboljelih trebaju na jednak način izolirati od okoline kao i bolesnici. S obzirom da je inkubacija bolesti 14 dana, karantena/samoizolacija kontakata oboljeloga treba trajati 14 dana od zadnjeg kontakt s bolesnikom.

 

Kategorije: Novosti |