REZULTATI UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA U ODGOJNO – OBRAZOVNU 2020./2021. GODINU

Temeljem čl. 13. Pravinika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada i suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pregrade od 28.5.2020. god. KLASA: 601-01/20-01/08, URBROJ: 2214/01-01-20-3 na Odluku o prijedlogu plana upisa koju je donijelo Upravno vijeće vrtića dana 28.5.2020. god. KLASA: 601-04/20-01/15 URBROJ: 2214-41-02-20-01, objavljuju se slijedeći

REZULTATI UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA

U ODGOJNO – OBRAZOVNU 2020./2021. GODINU

Rezultate možete preuzeti ovdje (klikom na link)

Temeljem članaka 14. Pravilnika o upisu djece  i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada roditelj djeteta (skrbnik, budući korisnik usluge) ima pravo prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. Prigovor se izjavljuje ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima upisa.

VAŽNA NAPOMENA:

Roditelji djece čiji su Zahtjevi prihvaćeni bit će telefonski obaviješteni o terminu inicijalnog razgovora.

Kategorije: Novosti |

Natječaj za radno mjesto KUHAR I PRALJA POSTELJNOG RUBLJA

natječaj Kuharica 4h – 29.5.2020.

Kategorije: Novosti |

ODLUKA OSNIVAČA o oslobađanju učešća roditelja u ekonomskoj cijeni

ODLUKA GRAD – oslobođenje od dijela participacije

Kategorije: Novosti |

Upute za roditelje čija djeca kreću u vrtić 25.5. pa nadalje

Poštovani roditelji,

 

U privitku se nalaze upute HZJZ vezano za rad predškolskih ustanova od 25. svibnja 2020. te je važno da kao roditelji budete upoznati s njima.

Omogućuje se uključivanje sve djece u vrtiće, a preporučuje boravak 15-20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini (što ne znači da je 20 maksimalan broj po skupini).

Važno je naglasiti da se rad nastavlja uz daljnje provođenje i poštivanje epidemioloških uvjeta, odnosno općih mjera sprječavanja širenja zaraze, o kojima više možete pročitati u priloženim uputama.

Upute_vrtici_skole

Kategorije: Novosti |

Obavijest roditeljima predškolaca

Upisi u 1. razred
Zdravka Žiger Žgela / datum: 12. 5. 2020. 09:10

Poštovani roditelji !

Molimo vas da svoje nove termine liječničkog pregleda djece za upis u 1. razred OŠ Janka Leskovara Pregrada  zakažete u školskoj ambulanti dr. Mirjane Zjača-Novosel pozivom na broja 049/221647 od 07 – 09 h te 13 – 15 h ili na mail: skolskazabok@zzjzkzz.hr

Pregled će se obavljati prema dogovoru s doktoricom u Zaboku na adresi Zivtov trg 3 u prostorijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Kategorije: Novosti |

N A T J E Č A J za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno – obrazovnoj 2020./2021. godini

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

STJEPANA ŠKREBLINA 1

49218  PREGRADA

KLASA: 601-01/20-01/25

URBROJ: 2214-41-01-20-01

Pregrada, 11.5.2020.

Temeljem  članka 21. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada  te članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada, s danom  11.5.2020. godine, objavljujemo

 

N A T J E Č A J

za upis djece rane i predškolske dobi

radi ostvarivanja redovitog programa  u

odgojno – obrazovnoj 2020./2021. godini

 

u cjelovit 10 – satni odgojno – obrazovni program, za djecu koja do 31.8.2020. godine navršavaju godinu dana pa do 6. godine (odnosno do polaska u školu).

Prednost pri upisu u redoviti program ima dijete koje zajedno s barem jednim roditeljem ima prebivalište na području Grada Pregrade prema slijedećem redoslijedu:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
 2. djeca iz obitelji s troje ili više djece,
 3. djeca čija su oba roditelja zaposlena,
 4. djeca s teškoćama u razvoju,
 5. djeca samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji,
 6. djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi,
 7. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
 8. 8. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

 

Ukoliko više roditelja ostvaruje pravo prioriteta po navedenim točkama, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

 1. vrijeme čekanja na listi za upis u DV „Naša radost“ po natječajima iz prethodnih godina,
 2. roditelji koji već u primarnom programu imaju dijete,
 3. zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teške bolesti članova obitelji)
 4. status podstanara, stan u nužnom smještaju,
 5. socijalni status obitelji.

 

Uz zahtjev za upis djeteta u redoviti program Vrtića roditelj (skrbnik, budući korisnik usluga) prilaže:

 

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju

djeteta

 1. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,
 2. dokaz o prebivalištu roditelja i djeteta izdan od strane policijske uprave

(preslika osobnih iskaznica  ili uvjerenje o mjestu prebivališta),

 1. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu
 2. suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg

područja u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada.

 

Korisnici usluga dužni su dostaviti Dječjem vrtiću podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu:

 

 1. za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,
 2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
 3. za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja
 4. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela).
 5. za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 6. za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
 7. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 8. za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
 9. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu.

 

Prednost pri upisu djece  primjenjuje se u slučaju većih potreba  za upis djece od mogućih kapaciteta Vrtića.

 

Zahtjev i navedenu dokumentaciju  za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose najkasnije do 25. svibnja 2020. godine osobno (ubaciti zatvorenu kovertu sa Zahtjevom i pripadajućom dokumentacijom) ili poštom na adresu uz obaveznu naznaku na koverti:

 

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

KOMISIJA ZA UPIS DJECE

STJEPANA ŠKREBLINA 1

49218  PREGRADA

 

Zahtjev za upis djeteta u redoviti program (na natječaj za upis djece u novu odgojno – obrazovnu godinu), ne može podnijeti roditelj čije je dijete upisano u vrtić u vrijeme objave natječaja.

 

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva i dr. dokumentacije, Komisija će, prema Planu upisa koji donosi  Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača, objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te na mrežnim stranicama Vrtića i Grada Pregrade.

 

                                                                    Ravnateljica:

                                                          Gordana Krizmanić, prof.

NAPOMENA:

 

Zahtjev možete preuzeti na direktno na linku:

 

http://dv-nasaradost.pregrada.hr/wp-Continental/uploads/2014/05/Zahtjev-za-upis-2020.pdf

 

Molimo sve roditelje koji su već predali zahtjev i dokumentaciju za upis u periodu od svibnja 2019. godine do svibnja 2020. godine, tj. prije  datuma objave ovog natječaja da ponovo podnesu Zahtjev sa svom pripadajućom dokumentacijom (potvrde o zaposlenju roditelja i potvrde o prebivalištu djeteta i roditelja trebaju biti izdane u tijeku natječajnog postupka)

Kategorije: Novosti |

Odluka o oslobađanju učešća u cijeni za vrijeme odsutnosti djeteta

odluka o smanjenju ućešća

Kategorije: Novosti |

Odluka o početku rada vrtića

odluka o početku rada

Kategorije: Novosti |

Upute za roditelje čija djeca kreću u vrtić 11.5.2020.

UPUTE O DOVOĐENJU I ODVOĐENJU DJETETA

 

-  SVAKODNEVNA JE OBVEZA RODITELJA PRIJE DOLASKA U DJEČJI VRTIĆ SEBI I SVOJIM BLISKIM KONTAKTIMA (POSEBICE DJETETU) IZMJERITI TJELESNU TEMPERATURU- U SLUČAJU POVIŠENE TJELESNE TEMPERATURE I DRUGIH ZNAKOVA ZARAZNIH BOLESTI DIJETE NE POHAĐA VRTIĆ.

– VRATA VRTIĆA BIT ĆE ZAKLJUČANA TE TREBA POZVONITI I PRIČEKATI

–          DJECA I RODITELJI IZ JASLICA DOLAZE PRED ULAZ JASLICA, MLAĐE I SREDNJE VRTIĆKE  SKUPINE NA GLAVNI ULAZ, A DJECA IZ STARIJIH SKUPINA NA SPOREDNI ULAZ (PREMA SŠ) U NOVOM DIJELU VRTIĆA

–          ISPRED UNUTARNJIH  ULAZNIH VRATA VRTIĆA BIT ĆE POSTAVLJENA DEZBARIJERA NA KOJU DIJETE I RODITELJ TREBAJU  STATI I DEZINFICIRATI OBUĆU. PRILIKOM ULASKA RODITELJI ODMAH DEZINFICIRAJU RUKE

–          UKOLIKO JE VIŠE RODITELJA DOŠLO U ISTO VRIJEME TREBA DRŽATI RAZMAK OD 2 METRA; JEDNO DIJETE DOLAZI U PRATNJI ISKLJUČIVO JEDNE ODRASLE OSOBE

–          RODITELJI TREBAJU U RUKSAKU PRIPREMITI REZERVNU ODJEĆU ZA CIJELI TJEDAN TE 5 VREĆICA ZA ODLAGANJE PRLJAVE ODJEĆE KOJU ĆE IM ODGOJITELJI PREDATI PRILIKOM ODLASKA DJETETA IZ VRTIĆA

–          ODGOJITELJ PREUZIMA  DIJETE I OBILJEŽENI RUKSAK S OPREMOM  (DEZINFICIRA VANJSKU STR. RUKSAKA) –  KADA SE DOLAZAK DJETETA USTALI, DONOSITI ČISTE STVARI PETKOM (RUKSAK STOJI NEKORIŠTEN PREKO VIKENDA I POČINJE SE KORISTITI TEK NAKON PAUZE OD 48-72 SATA)

–          UKOLIKO RODITELJ JOŠ NIJE PREDAO IZJAVU, TREBA JU POPUNITI I POTOM PREDATI DIJETE ODGOJITELJU

–          ODGAJATELJ ISPUNJAVA TJEDNU EVIDENCIJSKU LISTU O DOLASKU DJETETA UMJESTO RODITELJA

–          DIJETE ĆE PRIJE ULASKA U SKUPINU, SKINUTI OBUĆU I JAKNU U GARDEROBI TE OPRATI RUKE (PREMA SLIKOVNOJ UPUTI CRVENOG KRIŽA), A NAKON PRANJA RUKU, UMITI LICE

–          DIJETE NE DEZINFICIRA RUKE NITI NOSI ZAŠTITNU MASKU

–          RODITELJI NE SMIJU ULAZITI U PROSTORIJE VRTIĆA NI NA DVORIŠTE

–          RODITELJI SU SE DUŽNI PRIDRŽAVATI TOČNO DOGOVORENOG VREMENA DOVOĐENJA I ODVOĐENJA DJETETA IZ VRTIĆA

Kategorije: Novosti |

Provedbeni program rada u vrijeme pandemije COVID-19, 11.5.-22.5.20.

Provedbeni plan od 11.5.20.

Kategorije: Novosti |

OBAVIJEST O NAJAVI POČETKA RADA VRTIĆA SA 11.5.2020.g.

Poštovani roditelj!

Prema uputama i odlukama Glavnog stožera civilne zaštite RH, obavještavamo Vas da će naš vrtić započeti sa radom, u ponedjeljak,  11.5.2020. godine. Kako će se rad organizirati pod posebnim uvjetima, molimo Vas da obavezno pročitate i pridržavate se slijedećih uputa!                                                                      HZJZ UPUTE ZA VRTIĆE I ŠKOLE

IZJAVA-RODITELJA  – obavezno popuniti

Prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo , u vrtić mogu djeca u slučajevima kada :
1. oba roditelja djeteta su zaposlena i nemaju mogućnost drugačijeg zbrinjavanja djeteta u vrijeme dok su na poslu
2. dijete nema kroničnih bolesti (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, imunodeficijencija, veća tjelesna/motorička oštećenja)
3. niti jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu nemaju kroničnih bolesti (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, imunodeficijencija, veća tjelesna/motorička oštećenja)
4. niti jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu nisu u samoizolaciji ili karanteni i nisu u povećanom riziku zaraze virusom Covid-19
5. dijete nema povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili druge simptome bolesti poput gripe ili prehlade

U slučaju da dijete ispunjava sve gore navedene uvjete i roditelji namjeravaju voditi dijete u vrtić, oba roditelja MORAJU POTPISATI PISANU IZJAVU kojom jamče da su ispunjeni svi gore navedeni uvjeti da bi dijete moglo dolaziti.
Izjavu je potrebno vratiti na mail adresu vrtića nasaradost.pregrada@gmail.com  u tjednu 4.5.-7.5.2020. te pratiti objave na web stranici vrtića gdje ćemo vas do 8.svibnja 2020. obavijestiti o načinu organizacije rada koja će, sukladno broju djece i trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo zasigurno morati izgledati nešto drugačije.

Unaprijed napominjemo kako će , zbog  broja djece upisane u naš vrtić (149), pojedine preporuke u radu vrtića biti vrlo teško realizirati te svi roditelji moraju biti svjesni da djecu dovode na vlastitu odgovornost.

Hvala na razumijevanju!

Ravnateljica, Gordana Krizmanić

Kategorije: Novosti |

Rad vrtića u vrijeme pandemije COVID -19

U periodu od 18.3.2020. godine do 27.4.20.  rad vrtića je bio organiziran online. U svim odgojnim skupinama odgojitelji su sa djecom i roditeljima održavali aktivnosti putem Viber i WhatsApp grupa. Slušale su se priče, pjevalo, vježbalo, slikalo, pisalo i modeliralo… Mnoštvo video zapisa i lijepih poruka moglo se svakog dana u grupama pročitati i podijeliti međusobna iskustva.

Od 27.4. do 8.5.20. u vrtiću je, po prvi puta od osnutka, organiziran kolektivni godišnji odmor. Na taj smo način napravili mali predah te pružili djeci i roditeljima više prostora za obiteljska druženja i slobodnu igru.

No, iako se činilo da vrtić ne radi, ovo smo vrijeme iskoristili za detaljno čišćenje prostora i opreme, popravak oštećenih zidova u igraonicama, uređenje okoliša…

Prema uputama Glavnog stožera civilne zaštite RH sa 11.5.2020. godine ponovo otvaramo naša vrata, stoga je sada vrlo važno dobro organizirati prihvat djece te rad odgojitelja i drugih zaposlenika. Na zatvorenoj facebook i web stranici vrtića objavili smo upute i preporuke  HZJZ kako bi ih roditelji mogli pravovremeno pročitati i do 7.5.20. prijaviti dolazak djeteta u vrtić. Vjerujemo da će svi zaposlenici i roditelji pokazati veliku odgovornost i pridržavati se navedenih mjera, poput: potpisivanja izjava, mjerenja temperature, dezinfekcije obuće, pranja i dezinficiranja ruku, održavanje razmaka od 2 metra (odrasli) te poštovati dogovoreno vrijeme dolaska i odlaska djece iz vrtića.

I na kraju, uvijek smo se veselili dolasku djedova i baka u pratnji djece, ali ih sada molimo da ostanu kod kuće i sačuvaju svoje zdravlje!  Pandemija će brzo proći!

krečenje

majstori

vrtić -1

Kategorije: Novosti |

Natječaj za radno mjesto KUHAR I PRALJA POSTELJNOG RUBLJA

natječaj Kuharica 4h – 24.4.2020.

Kategorije: Novosti |

Natječaj za upis djece – odgoda

Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Naša radost” Pregrada, natječaj za upis djece u vrtić u odgojno-obrazovnu 2020./21. godinu neće biti objavljen tijekom travnja 2020. god., nego se zbog pandemije virusom COVID-19 odgađa do daljnjeg.

Molimo roditelje da prate naše objave na facebook i web stranici vrtića!

Ravnateljica

Kategorije: Novosti |

Zdravstveni voditelj, Kristijan u ovom Vam tjednu preporuča da djeci pročitate priču u prilogu!

Priča o LIjeviću i Desnici

Kategorije: Novosti |

Prijedlog jelovnika

Dragi roditelji, naš zdravstveni voditelj pripremio je prijedlog jelovnika za ovaj tjedan. Sretno u kuhanju i dobar tek!

jelovnik

Kategorije: Novosti |

Iz vrtićke kuhinje!

Dragi roditelji!

Danas smo Vam pripremili mali prijedlog jelovnika za sljedeći tjedan! To su jela koja pripremamo u vrtiću.

U pripremu jela i pospremanje suđa uključite djecu!

Pošto mališani u vrtiću jako vole jesti lazanje, naša teta kuharica Renata Vam je napisala svoj recept. Pokušajte ih i vi pripremiti na ovaj način. Dobar tek!

 

jelovnik 23.3.-27.3.20.

Recept za lazanje naše tete kuharice Renate

Kategorije: Novosti |

Rad odgojitelja preko Viber grupa

Dragi roditelji,
nadam se da ste svi u kontaktu sa odgojiteljima u svojoj odgojnoj skupini preko Viber grupa. Oni će djeci pripremati zanimljive aktivnosti, a na vama je da im omogućite pratiti ih.Ovaj novi način rada sa djecom izazov je za sve nas. Nadam se da nitko od Vas zbog novonastale situacije nije ostao bez svog radnog mjesta. Ako se to ipak dogodilo, molim Vas da nam to javite.

Situacija u kojoj se nalazimo nije ni malo lijepa, ali će Vam fotografije sa našeg vrtićkog dvorišta sigurno uljepšati dan!

Ravnateljica

dvorište 1

dvorište 2

dvorište 3

 

Kategorije: Novosti |

Roditelji predškolaca!

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,

ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

UPIS UČENIKA U I. RAZRED OŠ

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

Stručna povjerenstva škola i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje, dužni su putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih poziva i na drugi primjeren način obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda.

Upisi u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u I. razred osnovne škole prema rasporedu koji će utvrditi nadležna tijela u županiji, temeljem dogovora s osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.

 

 

Kategorije: Novosti |

Odluka gradonačelnika Grada Pregrade

REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADONAČELNIK

Klasa: 810-01/20-01/13

Urbroj: 2214/01-02-20-1

Pregrada, 16.03.2020. godine 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 6/13, 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Pregrade donosi

ODLUKU

Zbog trenutne situacije u hrvatskoj vezano uz epidemiju korona virusa (COVID-19) od osobitog je interesa zaštita zdravlja građana, te se u cilju suzbijanja širenja prethodno navedene zarazne bolesti donose sljedeće odluke i mjere:

 

 1. U Osnovnoj školi Janka Leskovara te svim Područnim školama na području grada Pregrade do daljnjega se neće održavati nastava. Dvorana Osnovne škole do daljnjeg je zatvorena.
 2. Nastava se do daljnjega ne održava u Srednjoj školi Pregrada te dislociranom studiju Sestrinstva u Pregradi. Sportska dvorana Srednje škole Pregrada do daljnjega je zatvorena.
 3. Nastava se do daljnjega ne održava u Glazbenoj školi Pregrada.
 4. U Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada do daljnjega se neće provoditi redovni programi, programi predškole te kraći programi vrtića.
 5. Gradska knjižnica i Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina zatvoreni su do daljnjega.
 6. Gradska uprava radi prema uobičajenom rasporedu, ali se ograničava izravan rad sa strankama, te se svi korisnici upućuju na komunikaciju putem telefona, pošte i elektroničke pošte.
 7. Trgovačka društva u vlasništvu Grada Pregrade VIOP d.o.o. i Niskogradnja d.o.o. rade prema uobičajenom radnom vremenu, ali se ograničava izravan rad sa strankama, te se svi korisnici upućuju na komunikaciju putem telefona, pošte i elektroničke pošte.
 8. Preporuča se do daljnjega odgoditi skupove i organizirana okupljanja te otkazivanje svih natjecanja i treninga klubova i udruga koji su članovi Sportske zajednice grada Pregrade.
 9. Udrugama na području grada Pregrade  preporuča se ograničiti aktivnosti u radu udruga i druženja članova u zatvorenim prostorima.
 10. Prostor Gradske vijećnice Grada Pregrade te drugi javni prostori do daljnjega se neće moći koristiti za okupljanja i javne skupove.
 11. Preporučuje se ne održavanje sajma, odnosno prodaje na malo izvan prodavaonice na lokaciji Ulica Stjepana Radića 19, Pregrada.
 12. Posljednje ispraćaje pokojnika preporuča se održavati u krugu obitelji.
 13. Djelatnici GDCK Pregrada koji provode usluge pomoći u kući i aktivnosti u sklopu projekta „Žene za Zagorje“ svakodnevno će obilaziti korisnike usluga pomoći u kući prema dosadašnjem rasporedu, ali bez ulaska u kuću korisnika i izravnog kontakta sa samim korisnikom. Provodit će se samo usluge dostave namirnica, lijekova, plaćanja režija, te eventualno prijevoz do liječnika (prema prethodnom dogovoru sa liječnikom).
 14. Djelatnici GDCK Pregrada osigurat će stručnu pomoć oko nabavke živežnih namirnica i/ili lijekova svim građanima koji su stariji, sami i nemoćni. Svi građani koji imaju potrebu za dostavom namirnica ili lijekova mogu se javiti na broj telefona GDCK Pregrada 098 857-120, koji će biti otvoren od 0 do 24h.
 15. Preporuča se građanima da se prilikom obilaska, pružanja pomoći osobama koje su ugrožena skupina; osobe starije životne dobe, osobe koje imaju kronične bolesti, obavezno pridržavaju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
 16. Mole se građani da zbog ozbiljnosti situacije smanje društvene kontakte izvan obitelji te da svoje kretanje izvan kuće ograniče samo na nužno potrebno.

Gradonačelnik Grada Pregrade

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.,v.r.

Kontakt brojevi Gradske uprave, javnih ustanova i trgovačkih društava:

Grad Pregrada

Tel: 049/ 376-052

grad@pregrada.hr

Gradska knjižnica

Tel: 049/ 376-111

knjiznica-pregrada@kr.t-com.hr

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina

Tel: 049/376-122

muzej@pregrada.hr

Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada

Tel: 049/376-114

ured.ospregrada@skole.hr

Srednja škola Pregrada

Tel: 049/382-150

ss-pregrada@kr.t-com.hr

Glazbena škola Pregrada

Tel:049/ 377-234

glazbena.skola.pregrada@kr.t-com.hr

Dječji vrtić “Naša radost”Pregrada

Tel: 049/377-489

nasaradost.pregrada@gmail.com

VIOP d.o.o.

Tel: 049/ 376- 126

info@viop.hr

Niskogradnja d.o.o.

Tel: 049/ 376- 126

info@niskogradnjapregrada.hr

Vatrogasna zajednica Grada Pregrade

vatrogasna.zajednica.grada.pre@kr.t-com.hr

P: Nikola Pasariček 091/212-6300

email: nikola.pasaricek@kr.t-com.hr

Z: Siniša Petrak 098/ 174-6154

petraksiniša@yahoo.com

 

Kategorije: Novosti |