browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Diplome malim Englezima

Objavio - 2. srpnja 2021.

Unatoč otežanim uvjetima rada vezanim uz pandemiju COVID-19, mjerama HZJZ i samoizolacijama, sa 10-ero djece koja nisu polaznici redovnog programa vrtića, u periodu od 20.10.2020. do lipnja 2021.g. realizirano je 52 sata vrtićkog kraćeg programa “I love English, English is fun”. Program  je za djecu bio besplatan jer se odvijao u sklopu projekta Unapređenja usluga vrtića “Ti i ja zajedno”. Na maloj svečanosti djeca su roditeljima pokazala koliko su naučila te kako su se lijepo veselila kroz program, a voditelj – odgojitelj Matija pripremio im je i uručio lijepe diplome te knjižice sa njihovim radnim listićima. Ponosni roditelji nagradili su mališane velikim pljeskom.

1625831662306

1625831662330

1625831662272


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015