browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kućni red

Dolazak i boravak djeteta u vrtiću

 • dijete dovodite u skladu s radnim vremenom vrtića i vremenom koji ste naveli u upitniku prilikom upisa,
 • zbog jutarnjih planiranih aktivnosti dijete dovodite do 9,00 sati,
 • u 9,00 sati ulazna vrata vrtića se zaključavaju pa za otvaranje istih pozvonite,
 • po Vaše dijete mogu doći samo punoljetne osobe koje ste naveli na Izjavi koju ste potpisali prilikom upisa,
 • po dijete dođite na vrijeme, a u slučaju izvanrednih okolnosti obavijestite ravnateljicu ili odgojiteljicu u odgojnoj skupini.

Pravila vezana uz zdravlje djece

Novoupisana djeca mogu doći u vrtić samo sa „Potvrdom o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić“ (obrazac UT-XI-2-30 – ne stariji od mjesec dana).

Roditelj može dovesti u vrtić samo zdravo dijete.

Odgojitelj ne može primiti dijete koje ima:

 • temperaturu,
 • koje ima proljev ili povraća,
 • svrab, uši,
 • parazite u stolici.

Nakon bolesti dijete se može vratiti u vrtić samo sa liječničkom potvrdom. Roditelj je obavezan obavijestiti vrtić o izostanku ili oboljenju djeteta (na telefon br. 049/377-489. Odgojitelji u vrtiću ne smiju djeci dati lijekove, osim u slučaju kroničnih bolesti – uz pismeni naputak liječnika. U slučaju ozljede djeteta ili naglog oboljenja, u vrtiću će se pružiti prva pomoć i zatražiti medicinska pomoć, uz istovremeno obavještavanje roditelja (koji potom preuzima brigu o djetetu). Djeca u vrtiću obavezno svakog dana borave na svježem zraku.

Prehrana djece

Planiranje i pripremanje prehrane djece u vrtiću usklađeno je sa važećim normativima. U vrtiću je uveden HACCP sustav uspostavljen i održavan prema Codex Alimentarius smjernicama. Zbog nemogućnosti kontrole u vrtić je zabranjeno donositi torte, kolače, sladole i sl. Proslavu rođendana djeteta roditelj će dogovoriti sa odgojiteljima u skupini. Na oglasnim pločama vrtića roditelji mogu pratiti tjedni jelovnik te s ciljem razvijanja zdravih navika djece dati svoje prijedloge.

Prava i obveze roditelja

 • informirati se o radu vrtića,
 • pratiti obavijesti u kutićima za roditelje,
 • surađivati s odgojiteljima i ravnateljicom,
 • prilikom dovođenja i odvođenja djeteta obavezno se javiti odgojitelju,
 • zatvarati ulazna vrata sigurnosnom bravom,
 • dolaziti na individualne razgovore, roditeljske sastanke, radionice,
 • informirati se putem letaka, stručnih članaka, popunjavati ankete…,
 • pravovremeno podmirivati obveze vrtiću.

Roditelji ne smiju:

 • pušiti u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića,
 • unositi oružje, alkohol, drogu…
 • dolaziti u alkoholiziranom stanju,
 • uvoditi kućne ljubimce,
 • nepristojno se ponašati.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015