browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dokumenti

UPRAVNO VIJEĆE

ovdje možete preuzeti:

Sažetak 68.

sažetak 67.

SAŽETAK 66.

Sažetak 65.

Sažetak 64.

Sažetak 63.

sažetak 62.

Sažetak 61.

sažetak 60.

sažetak 59.

sažetak 58.

sažetak 57.

sažetak 56.

Sažetak 55.

sažetak 54.

sažetak 53.

sažetak 52.

sažetak 51.

Sažetak 50. UV

sažetak 49. UV

sažetak 48. UV

Sažetak 47. UV

Sažetak 46. UV

Sažetak 45. UV

Sažetak 44. UV

Sažetak 43. UV

Sažetak 42. UV

Sažetak 41. UV

SAŽETAK ZAPISNIKA 40. sjednica

SAŽETAK ZAPISNIKA 39. sjednica

Sažetak 38. UV

Sažetak 37. UV

Sažetak 36. UV

Sažetak 35. UV

Sažetak 34. UV

Sažetak 33. UV

Sažetak 32. UV

Sažetak 31. UV

Sažetak 30. UV

Sažetak 29. UV

Sažetak 28. UV

sažetak 27. UV

sažetak 26.UV

Sažetak 25. UV

sažetak 24. UV

sažetak 23. UV

Sažetak 22. UV

sažetak 21. UV

sažetak 20. UV

Sažetak 19. UV

Sažetak 18. UV

Sažetak 17.UV

Sažetak 16. UV

Sažetak 14. UV

Sažetak 15. UV

Sažetak 13. UV

Sažetak 12. UV

Sažetak 11. UV

Sažetak 10. UV

Sažetak 9. UV

Sažetak 8. UV

Sažetak 7. UV

Sažetak 6. UV

Sažetak 5. UV

Sažetak 4. UV

Sažetak 3. UV

Sažetak 2. UV

Sažetak 1. UV

 

AKTI VRTIĆA
ovdje možete preuzeti:

Kurikulum DV Naša radost 2020-2021.

Godišnji plan i program za odgojno-obrazovnu 2020.-2021.

Godišnje izvješće o radu 2019-20

Godišnji plan i program za odgojno-obrazovnu 2019-2020. g_

Godišnje izvješće o radu 2018.-2019.

Godišnji plan i program za odgojno-obrazovnu 2018.-2019. g.

Godišnji plan i program za odgojno-obrazovnu 2017.-2018. godinu 

Godišnji plan i program za odgojno-obrazovnu 2016.-2017. godinu

Godišnje izvješće o radu za 2017-2018. odgojno-obrazovnu god. 1

Godišnje izvješće o radu za 2016.-2017. odgojno-obrazovnu god.

Godišnje izvješće o radu za 2015.-2016. odgojno-obrazovnu god.

Plan klasifik.oznaka 2021

Plan klasifik.oznaka 2020

Plan klasifik.oznaka 2019

Plan klasifik.oznaka 2018

Plan klasifik.oznaka 2017

Plan klasifik.oznaka 2016

Procedura stvaranja ugovornih obveza 2020

Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 2020

Procedura zaprimanja računa 2020

Procedura obračuna i izdavanja putnih naloga 2019

Procedura blagajničkog poslovanja 2019

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 2019

Odluka – izmjene i dopune statuta 2021

Odluka – izmjene i dopune Statuta 2019

Statut 2014 – DV Naša radost Pregrada

Odluka – izmjena Pravilnika o unut. ustrojstvu 2021

Odluka o izmjeni Pravilnika o unut. ustrojstvu 2018.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 2015

Odluka – izmjena Pravilnika o radu 2018

Odluka – izmjena Pravilnika o radu 2016

Pravilnik o radu 2015

Pravilnik o upisu djece 2018

Pravilnik o upisu djece 2015

Godišnji plan rada 2015./2016.

Kurikulum DV Naša radost 2015./2016.

Godišnje izvješće za 2014./2015.

 

FINANCIJE
ovdje možete preuzeti:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2020

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

ECV 2021

ODLUKA O IZMJENI EKONOMSKE CIJENE 2020

ECV 2020

ODLUKA i FINANCIJSKI PLAN 2021-2023

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2019

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE ZA OBJAVITI 2020 – 1. izmjene

PLAN NABAVE ZA OBJAVITI 2020

ODLUKA I FINANCIJSKI PLAN 2020-2022

BILANCA 2018

BILJEŠKE UZ BILANCU 2018

PR-RAS 2018

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2018

OBVEZE 2018

BILJEŠKE UZ OBVEZE

RAS-FUNKCIJSKI 2018

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

P-VRIO 2018

PLAN NABAVE 2019 – IZMJENA 1

PLAN NABAVE ZA 2019.

PLAN NABAVE ZA 2019 interni

odluka_i_finanacijski_plan_2019-2020-2021

odluka ECV za 2018

P-VRIO 2017

RAS FUNKCIJSKI 2017

OBVEZE 2017

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2017

PR-RAS 2017

BILJEŠKE UZ BILANCU 2017

BILANCA 2017

PLAN NABAVE ZA 2018.

FIN. PLAN 2018-2019-2020

BILANCA 2016

BILJEŠKE UZ BILANCU 2016

PR-RAS 2016

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2016

RAS FUNKCIJSKI 2016

OBVEZE 2016

PVRIO 2016

PLAN NABAVE ZA 2017.

FIN. PLAN 2017-18-19

PR-RAS za 2015. godinu

P-VRIO za 2015. godinu

RAS FUNKCIJSKI za 2015. godinu

BILANCA za 2015. godinu

OBVEZE za 2015. godinu

Financijski plan 2016

Plan nabave za 2016

Rebalans 2015

Finanacijski plan 2015

Plan javne nabave za 2015.

Plan javne nabave za 2014.

Plan javne nabave za 2013.

Plan javne nabave za 2012.

Poziv za dostavu ponuda

Tender za izradu fasade

Procedura primanja i plaćanja računa

Procedura stvaranja obveze

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka VRTIĆ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Zahtjev za dostavu ponude

Natječaj za dostavu ponuda

Registar ugovora 2020 – JAVNA NABAVA

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2017

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE 06-2017

P-VRIO

Obveze

PR-RAS

Bilanca

 

PRISTUP INFORMACIJAMA
ovdje možete preuzeti:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020. g.

Godisnje_izvjesce – Pravo na pristup informacijama 2019.

Godisnje_izvjesceZPPI 2018

Godisnje_izvjesce ZPPI 2017

IMENOVANJE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Godisnje_izvjesce ZPPI za 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2012.

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2011.

UPISNIK o zahtjevima, postupcima – pristup informacijama

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Dokumenti, zakonski i podzakonski akti

Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske Narodne novine br.:
56/1990135/19978/1998 – pročišćeni tekst113/2000124/2000 – pročišćeni tekst28/200141/2001- pročišćeni tekst55/2001 -ispr.76/201085/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Narodne novine br.:
10/1997107/2007,
94/2013 i 98/2019
Zakon Zakon o ustanovama Narodne novine br.:
76/199329/1997,
47/1999 i 35/2008
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Narodne novine br.:
22/2013U-I-351/2016 i 64/2018
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine, br.:
47/2009
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine, br.:
115/2016
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine, br.:
82/2015 i 70/19
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Narodne novine br.:
151/2004
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
Zakon Obiteljski zakon Narodne novine br.:
103/2015
Zakon Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Narodne novine br.:
96/2003 i 33/2005
Zakon Zakon o sigurnosti prometa na cestama Narodne novine br.:
67/200848/201074/2011,
80/2013158/201392/2014,
64/2015108/2017 i 70/2019
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.:
85/2006
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Narodne novine br.:
51/2000
Kurikulum Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Narodne novine, br.:
05/2015
Pravilnik Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole Narodne novine br.:
107/2014
Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja Narodne novine br.:
133/1997
Pravilnik Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
133/1997
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
133/1997 i 4/1998
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićima Narodne novine br.:
133/1997 i 20/2005
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima Narodne novine br.:
46/2004 i 49/2004
Pravilnik Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja Narodne novine br.:
134/1997
Pravilnik Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
83/2001
Pravilnik Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
114/2002 i 63/2019
Pravilnik Pravilnik o sigurnosti igračaka Narodne novine br.:
83/201438/201535/201750/2018 i 60/2019
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
62/2014
Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca Narodne novine br.:
100/2008 i 20/2009
Pravilnik
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske Narodne novine br.:
89/2008
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Narodne novine br.:
70/2018
objavljeno
6. veljače 2020.
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Ostalo Uredba o tarifi upravnih pristojbi Narodne novine br.:
8/20177/2017,
129/2017 i 18/2019
Ostalo Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe Narodne novine br.:
63/08 i 90/2010
Ostalo Predškolski odgoj s programskim usmjerenjima njege, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo RH, 1993
Ostalo Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima Narodne novine br.:
105/200255/2006 i 121/2007
Ostalo Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000.
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000
Ostalo Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Prosvjetni vjesnik, godina II.,
broj 2., Zagreb 17.4.2000.
Ostalo Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998
Ostalo Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015