browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dokumenti

UPRAVNO VIJEĆE

ovdje možete preuzeti:

sažetak 54.

sažetak 53.

sažetak 52.

sažetak 51.

Sažetak 50. UV

sažetak 49. UV

sažetak 48. UV

Sažetak 47. UV

Sažetak 46. UV

Sažetak 45. UV

Sažetak 44. UV

Sažetak 43. UV

Sažetak 42. UV

Sažetak 41. UV

SAŽETAK ZAPISNIKA 40. sjednica

SAŽETAK ZAPISNIKA 39. sjednica

Sažetak 38. UV

Sažetak 37. UV

Sažetak 36. UV

Sažetak 35. UV

Sažetak 34. UV

Sažetak 33. UV

Sažetak 32. UV

Sažetak 31. UV

Sažetak 30. UV

Sažetak 29. UV

Sažetak 28. UV

sažetak 27. UV

sažetak 26.UV

Sažetak 25. UV

sažetak 24. UV

sažetak 23. UV

Sažetak 22. UV

sažetak 21. UV

sažetak 20. UV

Sažetak 19. UV

Sažetak 18. UV

Sažetak 17.UV

Sažetak 16. UV

Sažetak 14. UV

Sažetak 15. UV

Sažetak 13. UV

Sažetak 12. UV

Sažetak 11. UV

Sažetak 10. UV

Sažetak 9. UV

Sažetak 8. UV

Sažetak 7. UV

Sažetak 6. UV

Sažetak 5. UV

Sažetak 4. UV

Sažetak 3. UV

Sažetak 2. UV

Sažetak 1. UV

Sažetak 73. UV

Zapisnik 72. UV

Sažetak 71. UV

Sažetak 70. UV

Sažetak 69. UV

Sažetak 68. UV

Sažetak 67. UV

Sažetak 66. UV

Sažetak 65. UV

Sažetak 64. UV

Sažetak 63. UV

Sažetak 62. UV

Zapisnik 61. UV

Zapisnik 60. UV

Zapisnik 59. UV

Zapisnik 58. UV

Zapisnik 57. UV

Zapisnik 56. UV

Zapisnik 55. UV

Zapisnik 54. UV

Zapisnik 53. UV

Zapisnik 52. UV

Zapisnik 51. UV

Zapisnik 50. UV

Zapisnik 49. UV

odluka Grada – upisi 2016-2017

Zapisnik 47. UV

Zapisnik 46. UV

Zapisnik 45. UV

Zapisnik 44. UV

Zapisnik 43. UV

Zapisnik 42. UV

Zapisnik 41. UV.doc

Poziv za 41. sjednicu

Zapisnik 40. UV

Poziv za 40. sjednicu

Zapisnik 39. UV

Poziv za 39. sjednicu

Zapisnik 38. UV

Poziv za 38. sjednicu

Zapisnik 37. UV

Poziv za 37. sjednicu

Zapisnik 36. UV

Poziv za 36. sjednicu

Zapisnik 35. UV

Poziv za 35. sjednicu

 

NATJEČAJ
ovdje možete preuzeti:

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA 19.6.2018.

Natječaj za stručnog suradnika 05.09.2017.

Natječaj za stručnog suradnika 18.05.2017.

Oglas za prijem ekonomista na str.ospos. 08-2016.

Natječaj za stručnog suradnika 5-2016

Natječaj za upis djece 2016

Javni poziv- pomagač u odgojnoj skupini 4-2016

Natječaj – odgojitelj 04-2016

Oglas za SOZR – odgojitelj 04-2016

Prijem prvostupnika predškolskog odgoja na SOZR 14.03.2016.

Javni poziv za prijem pomagača 01.03.2016.

Natjecaj za ravnatelja

Natječaj za domara 11.02.2016.

Oglas za prijem ekonomista na str.ospos.

AKTI VRTIĆA
ovdje možete preuzeti:

Godišnje izvješće o radu 2019-20

Godišnji plan i program za odgojno-obrazovnu 2019-2020. g_

Godišnje izvješće o radu 2018.-2019.

Godišnji plan i program za odgojno-obrazovnu 2018.-2019. g.

Godišnji plan i program za odgojno-obrazovnu 2017.-2018. godinu 

Godišnji plan i program za odgojno-obrazovnu 2016.-2017. godinu

Godišnje izvješće o radu za 2017-2018. odgojno-obrazovnu god. 1

Godišnje izvješće o radu za 2016.-2017. odgojno-obrazovnu god.

Godišnje izvješće o radu za 2015.-2016. odgojno-obrazovnu god.

Plan klasifik.oznaka 2020

Plan klasifik.oznaka 2019

Plan klasifik.oznaka 2018

Plan klasifik.oznaka 2017

Plan klasifik.oznaka 2016

Procedura zaprimanja računa 2020

Procedura obračuna i izdavanja putnih naloga 2019

Procedura blagajničkog poslovanja 2019

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 2019

Odluka – izmjene i dopune Statuta 2019

Statut 2014 – DV Naša radost Pregrada

Odluka o izmjeni Pravilnika o unut. ustrojstvu 2018.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 2015

Odluka – izmjena Pravilnika o radu 2018

Odluka – izmjena Pravilnika o radu 2016

Pravilnik o radu 2015

Pravilnik o upisu djece 2018

Pravilnik o upisu djece 2015

Godišnji plan rada 2015./2016.

Kurikulum DV Naša radost 2015./2016.

Godišnje izvješće za 2014./2015.

 

FINANCIJE
ovdje možete preuzeti:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2019

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE ZA OBJAVITI 2020

ODLUKA I FINANCIJSKI PLAN 2020-2022

BILANCA 2018

BILJEŠKE UZ BILANCU 2018

PR-RAS 2018

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2018

OBVEZE 2018

BILJEŠKE UZ OBVEZE

RAS-FUNKCIJSKI 2018

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

P-VRIO 2018

PLAN NABAVE 2019 – IZMJENA 1

PLAN NABAVE ZA 2019.

PLAN NABAVE ZA 2019 interni

odluka_i_finanacijski_plan_2019-2020-2021

P-VRIO 2017

RAS FUNKCIJSKI 2017

OBVEZE 2017

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2017

PR-RAS 2017

BILJEŠKE UZ BILANCU 2017

BILANCA 2017

PLAN NABAVE ZA 2018.

FIN. PLAN 2018-2019-2020

BILANCA 2016

BILJEŠKE UZ BILANCU 2016

PR-RAS 2016

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2016

RAS FUNKCIJSKI 2016

OBVEZE 2016

PVRIO 2016

PLAN NABAVE ZA 2017.

FIN. PLAN 2017-18-19

PR-RAS za 2015. godinu

P-VRIO za 2015. godinu

RAS FUNKCIJSKI za 2015. godinu

BILANCA za 2015. godinu

OBVEZE za 2015. godinu

Financijski plan 2016

Plan nabave za 2016

Rebalans 2015

Finanacijski plan 2015

Plan javne nabave za 2015.

Plan javne nabave za 2014.

Plan javne nabave za 2013.

Plan javne nabave za 2012.

Poziv za dostavu ponuda

Tender za izradu fasade

Procedura primanja i plaćanja računa

Procedura stvaranja obveze

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka VRTIĆ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Zahtjev za dostavu ponude

Natječaj za dostavu ponuda

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2017

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE 06-2017

REGISTAR UGOVORA ZA 2018

REGISTAR UGOVORA ZA 2017

REGISTAR UGOVORA ZA 2016

REGISTAR UGOVORA ZA 2015

Registar ugovora

P-VRIO

Obveze

PR-RAS

Bilanca

 

PRISTUP INFORMACIJAMA
ovdje možete preuzeti:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godisnje_izvjesce – Pravo na pristup informacijama 2019.

Godisnje_izvjesceZPPI 2018

Godisnje_izvjesce ZPPI 2017

IMENOVANJE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Godisnje_izvjesce ZPPI za 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2012.

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2011.

UPISNIK o zahtjevima, postupcima – pristup informacijama

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

ZAKONI

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00 i 56/00)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ( ”Narodne novine” broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) ( ”Narodne novine”, broj 106/12)
 • Obiteljski zakon (”Narodne novine” broj 103/15)

PODZAKONSKI AKTI

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 • Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (“Narodne novine” broj 29/83)
 • Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju   (“Narodne novine” broj 47/87)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (“Narodne novine” broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (“Narodne novine” broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (“Narodne novine” broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1997.)

 © Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015