browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Program

U vrtiću je organiziran 10-satni primarni prijepodnevni program koji traje od 5,30 do 16,00 sati i poslijepodnevni primarni 10-satni program  koji traje  do 19,00 sati, a koriste ga djeca s područja Pregrade, Huma na Sutli i  Petrovskog. U skladu sa Godišnjim planom i programom rada Vrtića koji se donosi početkom odgojno- obrazovne godine, radno vrijeme vrtića se tijekom ljetnih mjeseci skraćuje (u vrijeme trajanja praznika u osnovnoj školi) i traje od 5:30 do 16:30 sati.

Programi su obogaćeni:

– kulturno-umjetničkim sadržajima,
– posjetama i susretima,
– izletima,
– svečanostima,
– rolanjem,
– preventivnim programom povećanja sigurnosti djece u vrtiću,
– dodatnim programom – engleska igraonica, glazbeni vrtić, ritmika (organiziranje prema interesu roditelja i broju prijavljene djece)

Rad je organiziran u 6 redovnih odgojnih skupina u prijepodnevnom programu, jednoj mješovitoj odgojnoj skupini u poslijepodnevnom programu (djeca iz redovnih skupina koja vrtić pohađaju u smjenama) i tri skupine kraćeg programa predškole. U redovne odgojne skupine integrirana su  djeca s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece u redovni program je promjenjiv, tj. otvaranjem šeste odgojne skupine povećava se sa  102 – 107 djece na 124 djece (ovisno o broju upisane djece sa teškoćama u razvoju), a u kraćem programu predškole  do 50 djece.

Odgojne skupine i odgojitelji:

 

Skupina Opis Broj djece Odgojitelji
gljiviceGLJIVICE djeca od 1 do 2 godine do 12 odgojiteljice K. H.k i G. Š. (zamjena S.R.)
pužić 2    PUŽIĆI djeca u 2. i 3. god. do 17 odgojiteljice M.K. i  M.P.
cvjetićiCVJETIĆI djeca u 3. god. do 20  odgojiteljice A.D. i M.Š. (zamjena S.S.)
leptirićiLEPTIRIĆI djeca u 4. i 5. god. do 23 odgojiteljice B.K. i Z.D.
lopticeLOPTICE djeca u 5. i 6. god. do 26 odgojiteljice N.V. i N.M. (zamjena L.V.)
zvjezdiceZVJEZDICE djeca u 6. god. do polaska u školu do 28 odgojitelji K.Š. i M.K.
pčelicePČELICE poslijepodnevni program 14  odgojiteljica T.O.
predškolaPREDŠKOLA kraći program, 2 skupine do 250 sati u 2skupine

44 djece

Natječaj u tijeku

Sa 01.9.2018. god. otvorena je sedma odg. skupina “Ribice” u koju će tijekom godine biti upisano do 21 dijete u 4. god. Odgojiteljice V.S. i S.J.

Odgojno-obrazovni program rada

temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji koju čine:
– ideja humanizma,
– spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi,
– spoznaje o čovjekovu razvoju u cjelini,
– spoznaje o značajkama izvanobiteljskog odgoja predškolske djece.

Timskim radom svih zaposlenih u vrtiću, u partnerstvu s roditeljima i lokalnom zajednicom pridonosimo cjelovitom razvoju djetetovih emocija, socijalnih odnosa, komunikacije, kreativnosti i tjelesnih sposobnosti. Suvremeni pristup u radu s djecom uključuje optimalno zadovoljavanje kako potreba djece tako i potreba njihovih roditelja u smislu jačanja njihove pedagoške kompetencije. Prostor vrtića, tj. povezanost odgojnih skupina omogućila nam je provođenje suvremene predškolske koncepcije „otvorena vrata vrtića“ čime je postignuto maksimalno uvažavanje djetetovog prirodnog ritma i bolja usklađenost istog sa odgojno – obrazovnim radom.

Projekti / sklopovi aktivnosti:

VPG “Mali zadrugari”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ekološki projekt “Pregradski Ekići” – “Veliki lov na biljke”                                                                                                                                                                                                                                                      Vrtić i škola, zajedno!                                                                                                                                                                                                                                                                                                               „Pregradske dječje berbarije“ – organiziranje i sudjelovanje na natjecateljskim igrama dječjih vrtića KZŽ na temu jesenskih radova

Olimpijski dan
Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta
Sveti Nikola u vrtiću
Božić u vrtiću
Županijska i gradska maškarada
Škola plivanja, rolanja i plesa (održavanje prema interesu roditelja)
Posjeti školi
Uskrs u gradu – Dan grada; Otvorena vrata vrtića; Vesela tržnica
Sklopovi aktivnosti vezan uz naš voćnjak, povrtnjak, vinograd
Obilježavanje Svjetskog dana voda i Dana planeta Zemlje te Eko dana vrtića                                                                                                                                                                                                        Županijska dječja olimpijada (sportski program)                                                                                                                                                                                                                                                                       Provođenje preventivnog programa sigurnosti djece u vrtiću i sigurnosti djece u prometu ( sa PU Pregrada)                                                                                                                                                                  “Vesela tržnica”

Zdravstveni programi (radionice, vježbe… u suradnji sa SŠ Pregrada)
Obilježavanje Majčinog dana i Dana obitelji (u suradnji sa Društvom Naša djeca Pregrada)
Kazališne predstave za djecu tijekom godine
Koncerti “Djeca djeci” u suradnji sa Glazbenom školom Pregrada
Izlet (po izboru djece, roditelja i odgojitelja)
Završna svečanost uz oproštaj sa budućim školarcima

Ljetni program rada (uz više aktivnosti na svježem zraku: igre pijeskom, vodom, aktivnosti u voćnjaku i povrtnjaku…)© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015