browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Program

U vrtiću je organiziran 10-satni primarni prijepodnevni program koji traje od 5,30 do 16,00 sati i poslijepodnevni primarni 10-satni program  koji traje od 10:00  do 20,00 sati, a koriste ga djeca s područja Pregrade, Huma na Sutli,  Petrovskog .

Programi su obogaćeni:

– kulturno-umjetničkim sadržajima,
– posjetama i susretima,
– izletima,
– svečanostima,
– rolanjem,
– preventivnim programom povećanja sigurnosti djece u vrtiću,
– KRAĆI  PROGRAMI:

– Rano učenje engleskog jezika, glazbena igraonica, opća igraonica s pojačanim digitalnim kompetencijama

Rad je organiziran u 8 redovnih odgojnih skupina u prijepodnevnom programu, jednoj mješovitoj odgojnoj skupini u poslijepodnevnom programu (djeca iz redovnih skupina koja vrtić pohađaju u smjenama) i dvije skupine kraćeg programa predškole. U redovne odgojne skupine integrirana su  djeca s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece u redovni program je promjenjiv  (ovisno o broju upisane djece sa teškoćama u razvoju), od 150 – 162 djece te u kraćem programu predškole do 45 djece.

Odgojne skupine i odgojitelji:

Skupina Opis Broj djece Odgojitelji
gljiviceGLJIVICE djeca od 12 do 16 mj do 11 odgojiteljice A.V. i G. Š.
puzicPUŽIĆI djeca od 16+ do 19 mj do 13 odgojiteljice S.S.. i  R.B..
cvjetićiCVJETIĆI djeca u 2. i 3. god.      17  odgojiteljice  N.V.  i A.S.
RRribicaRIBICE djeca u 3. i 4.godini     19 odgojiteljice K.Š. i K.H.
leptirićiLEPTIRIĆI djeca u 4. i 5. god.     22 odgojitelji M.K. i M.K , odgoj.-pomagač L.T.
lopticeLOPTICE djeca u 5. godini     24 odgojiteljice V.S.. i A.D.
zvjezdiceZVJEZDICE 1  i ZVJEZDICE  2 - mješovita  skupina djece u 6. i 7, godini života

– mješovita skupina djece u 6. i 7 god.

do 27

 

do 25

odgojiteljice S.J. i T.O.

 

odgojiteljice L.V. i Z.D.

pčelicePČELICE poslijepodnevni program  do 15  odgojiteljica S.R. i G.Š.
predškolaPREDŠKOLA kraći program, 2 skupine- 250 sati svaka skupina  ukupno  djece       odgojiteljica


Odgojno-obrazovni program rada

temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji koju čine:
– ideja humanizma,
– spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi,
– spoznaje o čovjekovu razvoju u cjelini,
– spoznaje o značajkama izvanobiteljskog odgoja predškolske djece.

Timskim radom svih zaposlenih u vrtiću, u partnerstvu s roditeljima i lokalnom zajednicom pridonosimo cjelovitom razvoju djetetovih emocija, socijalnih odnosa, komunikacije, kreativnosti i tjelesnih sposobnosti. Suvremeni pristup u radu s djecom uključuje optimalno zadovoljavanje kako potreba djece tako i potreba njihovih roditelja u smislu jačanja njihove pedagoške kompetencije. Prostor vrtića, tj. povezanost odgojnih skupina omogućila nam je provođenje suvremene predškolske koncepcije „otvorena vrata vrtića“ čime je postignuto maksimalno uvažavanje djetetovog prirodnog ritma i bolja usklađenost istog sa odgojno – obrazovnim radom.

Projekti / sklopovi aktivnosti:

– “Mali volonteri”   – projekt odgojne skupine “Zvjezdice”  u suradnji sa Crvenim križem Pregrada

– Ekološki projekt “Pregradski Ekići”

– Vrtić i škola, zajedno!

– „Pregradske dječje berbarije“ – organiziranje i sudjelovanje na natjecateljskim igrama dječjih vrtića KZŽ na temu jesenskih radova

Olimpijski dan
Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta
Sveti Nikola u vrtiću
Božić u vrtiću
Županijska i gradska maškarada
Škola rolanja i plesa (održavanje prema interesu roditelja)
Posjeti školi
Uskrs u gradu – Dan grada; Otvorena vrata vrtića; Vesela tržnica
Sklopovi aktivnosti vezan uz naš voćnjak, povrtnjak, vinograd
Obilježavanje Svjetskog dana voda i Dana planeta Zemlje te Eko dana vrtića                                                                                                                                                                                                      

Županijska dječja Olimpijada (sportski program)

-Provođenje preventivnog programa sigurnosti djece u vrtiću i sigurnosti djece u prometu ( sa PU Pregrada)

“Vesela tržnica”

Zdravstveni programi (radionice, vježbe… u suradnji sa SŠ Pregrada)
Obilježavanje Majčinog dana i Dana obitelji (u suradnji sa Društvom Naša djeca Pregrada)
Kazališne predstave za djecu tijekom godine
Koncerti “Djeca djeci” u suradnji sa Glazbenom školom Pregrada
Izlet (po izboru djece, roditelja i odgojitelja)
Završna svečanost uz oproštaj sa budućim školarcima

Ljetni program rada (uz više aktivnosti na svježem zraku: igre pijeskom, vodom, aktivnosti u voćnjaku i povrtnjaku…)© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015