browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Natječaj za upis djece

 

REZULTATI 

Natječaj za upis djece 2021

Zahtjev za upis

NAPOMENA:
Zahtjev možete preuzeti i na glavnom ulazu u vrtić.

Molimo sve roditelje koji su već predali zahtjev i dokumentaciju za upis u periodu od svibnja 2020. godine do svibnja 2021. godine, tj. prije datuma objave ovog natječaja da ponovo podnesu Zahtjev sa svom pripadajućom dokumentacijom (sva dokumentacija treba biti izdana u tijeku natječajnog postupka).

 

Zahtjev i navedenu dokumentaciju za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose najkasnije do 21. svibnja 2021. godine osobno (ubaciti zatvorenu kovertu sa Zahtjevom i pripadajućom dokumentacijom u poštanski sandučić na ulazu u vrtić) ili poštom na adresu uz obaveznu naznaku na koverti:

 

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA
KOMISIJA ZA UPIS DJECE
STJEPANA ŠKREBLINA 1
49218 PREGRADA

 

Zahtjev za upis djeteta u redoviti program (na natječaj za upis djece u novu odgojno – obrazovnu godinu), ne može podnijeti roditelj čije je dijete upisano u vrtić u vrijeme objave natječaja.


Comments are closed.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015