browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Blagdanski i božićni sajam

Objavio - 15. prosinca 2019.

Ove smo godine na radionici s roditeljima izradili mnogo božićnih ukrasa koje smo izložili 7.12. na blagdanskom sajmu u prostoru Muzeja te na božićnom sajmu, 21.12. na gradskom trgu. Prihod od dobrovoljnih priloga građana predali smo Crvenom križu Pregrada za poklon blagdanske pakete potrebitim građanima.

bož.sajam 3

bož.sajam 1

bož.sajam 2


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015