browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Brončani status provedbe programa međunarodne Ekoškole

Objavio - 8. lipnja 2022.

Ove godine, kao 16. generacija, postigli smo brončani status provedbe programa međunarodne Ekoškole/vrtića.

U cijelosti smo ispunili uvjete iz smjernica za provedbu programa i uredno izvršili sve potrebne radnje za obnavljanje ovog međunarodnog priznanja te dobili zelenu zastavu i certifikat.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015