browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Cvijeće za crkvu

Objavio - 29. ožujka 2018.

Djeca su, prema dugogodišnjem običaju, posjetila crkvu i odnijela cvijeće na Božji grob. Uz časnu sestru malo su i zapjevala!20180329_100748

20180329_101138

20180329_101148


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015