browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dan Grada Pregrade – dodjela zahvalnica i plaketa

Objavio - 28. travnja 2019.

Bravo za našu djelatnicu!
Plaketa Grada Pregrade za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa danas je uručena našoj odgojiteljici Brankici Krsnik koja će nakon 41 godine rada s najmlađima u ovoj godini otići u mirovinu.

59079057_1776248705809379_4690500072763293696_n

58654654_1776220892478827_2831959984529473536_n


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015