browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dani kruha

Objavio - 18. lipnja 2019.

Obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje tradicijski je običaj u našem kraju. Kroz niz aktivnosti vezanih uz ubiranje plodova, pripremanje kruščića te pjesme i stihove na susretu sa pregradskim svećenikom Ivanom Mikecom, vrlo svečano obilježili smo i ove godine Dan kruha i Dan jabuka.

dan kruha 6

dan kruha 1

dan kruha 2

dan kruha 3

dan kruha 4

dan kruha 5


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015