browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dječji tjedan, 3.10. – 7.10.

Objavio - 7. listopada 2016.

“Ljubav djeci prije svega” moto je tjedna u kojem smo proveli niz aktivnosti posvećenih pravima i obvezama djece, njihovim željama, igrama i građanskim dužnostima.

Organizirali smo: 
– izradu plakata dječjih prava i obveza
– izradu kartica s dječjim porukama
– zajedničko druženje sa gradonačelnikom, djecom iz Osnovne škole i Dječjim gradskim vijećem uz slanje dječjih poruka na balonima
– dolazak dječjeg gradonačelnika Lea Filipčića i članova Dječjeg gradskog vijeća u vrtić uz zajedničke igre
– odlazak u Gradsku vijećnicu uz susret sa gradonačelnikom Markom Vešligajem
– oslikavanje i ispisivanje dječjih poruka na pločniku ispred vrtića
– spremanje dječjih poruka, crteža, igrački, dvd-a sa crtićima u “škrinjicu s blagom” te zakopavanje iste u zemlju ispod stabla u vrtićkom voćnjaku.  Istu će moći, za 5 ili više godina, buduće generacije u vrtiću izvaditi i saznati što smo radili u ovoj godini u Dječjem tjednu.

1-e1476045294302
« od 17 »

 


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015