browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dobro nam došla stručna suradnice

Objavio - 1. veljače 2018.

Odlukom Osnivača i Upravnog vijeća, u vrtiću je zaposlena, na puno radno vrijeme, stručna suradnica Mateja Babić, mag. edukacijske rehabilitacije. Njenim dolaskom vrtić podiže kvalitetu rada, naročito u zadovoljavanju posebnih potreba djece. Želimo joj da se dobro osjeća u našem gradu i kolektivu.

20180201_115853


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015