browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Donacije za projekt “Pregradski ekići”

Objavio - 24. svibnja 2015.

20150520_093707Početkom proljeća  projekt “Pregradski ekići” poslan je na natječaj HEP-a  koji dodjeljuje donacije, između ostalog, u kategoriji zaštite okoliša. Budući da nam je velika želja lijepo urediti dvorište, tj. naš voćnjak, vinograd, povrtnjak, kompostanu i prostor za igru djece, uputili smo zamolbe za donacije i bankama. Ljepotu i važnost našeg projekta prepoznali su HEP i Privredna banka. Dana 23.5.15. potpisali smo ugovor o donaciji sa HEP-om na iznos od 5.000,00 kuna, a 24.5.15. sa Privrednom bankom u Krapini na iznos od 7.500,00 kuna. Veliko hvala našim donatorima koji  nam omogućuju   kvalitetno realiziranje projekta!


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015