browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Eko kodeks i eko logo vrtića

Objavio - 10. svibnja 2016.

Na svojoj 2. sjednici Eko odbor vrtića usvojio je Eko logo i Eko kodeks vrtića te donio plan rada.

Eko logo:  “EKO SREĆICA”

LOGO EKO SREČICA

 

EKO KODEKS VRTIĆA

 

Neka svako stablo, cvijet i trava u vrtiću našem ostane zdrava.

Neka svako dijete, sadi  i pljevi , u vrtiću našem  da bi zdravo jeli!

Neka uvijek blista Kosteljina čista i suncem obasjana Pregrada rascvjetana!

 

 


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015