browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

EKO ODBOR

Objavio - 7. travnja 2022.

 

Svake godine do kraja svibnja potvrđujemo status Međunarodne Eko škole / vrtića.. Tako smo i ove godine održali sastanak Eko odbora na kojem su prezentirane realizirane aktivnosti te plan za naredno razdoblje.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015