browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Izabran novi član Upravnog vijeća

Objavio - 28. lipnja 2016.

Na roditeljskom sastanku, održanom 28.6.2016. godine, roditelji su u Upravno vijeće vrtića izabrali svog novog predstavnika, gosp. Tomislava Ivanjka. Zahvaljujemo dosadašnjem članu, gosp. Tomislavu Baričeviću, kojem je zbog odlaska kćerkice Mie u školu prestao mandat,  na vrlo uspješnom dosadašnjem radu, a novom članu želimo puno uspjeha na novoj dužnosti.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015