browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Izlet djece iz kraćeg programa predškole

Objavio - 10. svibnja 2018.

Danas su djeca iz kraćeg programa predškole bila na izletu u “Zaboky selu”, gdje su uživali u mnoštvu pripremljenih sadržaja pod vodstvom odličnog animatorskog tima!

zabok izlet 2

 

zabok izlet 3


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015