browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Izložba malih životinja

Objavio - 26. svibnja 2022.

Danas je, u organizaciji  Udruge uzgajatelja malih životinja, održana pokazna izložba malih životinja u našem vrtiću na veselje i radost vrtićkih mališana. Hvala članovima na utrošenom slobodnom vremenu što su omogućili da se ista održi.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015