browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kako se zaštititi od sunca?

Objavio - 1. srpnja 2016.

IMG_2462Ljeto je stiglo sa svim svojim ljepotama ali i opasnostima koje nam prijete od visokih temperatura. Stoga je u vrtiću organizirana mala radionica na temu “Kako se zaštititi od sunca” koju je u sklopu svog rada u DM-u održala volonterka  Mateja Samardžić. Hvala joj na poučnim informacijama i vremenu koje je posvetila našoj djeci!


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015