browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

KONAČNO IZVJEŠĆE O REZULTATIMA UPISA

Objavio - 15. srpnja 2016.

OBAVIJEST

Obavještavaju se roditelji da je privremeno izvješće o rezultatima upisa djece za odgojno obrazovnu 2016/17. godinu, dobivanjem suglasnosti Osnivača  na Odluku Upravnog vijeća DV “Naša radost” Pregrada, sa danom 15.7.2016. god. postalo konačno.

Rezultate upisa možete pogledati na sljedećem linku.

Izvješće o konačnim rezultatima upisa 2016-2017

 


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015