browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kraći program predškole – obavijest

Objavio - 24. veljače 2020.

Dragi roditelji!
U vrijeme planiranih zimskih praznika, od 24.2. do 28.2.20. program predškole će se redovno održavati, a navedeni praznici će se spojiti sa proljetnima pa će djeca biti na odmoru od 09.4. do 17.4.20.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015