browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kreće dogradnja našeg vrtića – potpisan ugovor s izvođačem

Objavio - 8. travnja 2021.

Danas je gradonačelnik, Marko Vešligaj potpisao Ugovor o dogradnji vrtića s izvođačem radova, Zanatskom zadrugom KUNA-GORA Pregrada. Za dogradnju je u gradskom proračunu osigurano 2.525.065,00 kuna. Grad je bio uspješan i na pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te mu je dodijeljeno  250.000,00 kuna. Radovi bi trebali započeti krajem travnja, a dogradnja završiti do jeseni ove godine.

potpisivanje ugovora

ugovor o dogradnji vrtića


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015