browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ljetni radovi u povrtnjaku

Objavio - 20. srpnja 2017.

Dok jedna skupina djece sa tetom kuharicom ubire blitvu za objed, druga skupina uređuje gredicu na kojoj je bila pšenica i sije repu.

1
2

3

4
5


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015