browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Loptice” u povorci berača

Objavio - 26. rujna 2021.

Završna svečanost na “Branju grojzdja” je povorka berača u kojoj su ove godine sudjelovala djeca i odgojitelji iz odgojne skupine “Loptice”. Veselo su predvodili povorku u kojoj se našlo mnogo berača, a potom na pozornici glavnog gradskog trga otpjevali pjesmu “Tancaj, tancaj crni kos”.

povorka 1

povorka 2

povorka 3

povorka 5

povorka 6

povorka 7


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015