browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mali volonteri u akciji

Objavio - 22. ožujka 2019.

Prijepodnevne sate danas su “mali volonteri” proveli na radu u Crvenom križu Pregrada. Pažljivo su slušali  upute o slaganju i razvrstavanju odjevnih predmeta, obuće i prehrambenih artikala, a potom krenuli s radom.  Sve što je prikupljeno, ubrzo je uredno složeno na police.

volonteri CK 1

volonteri CK2

volonteri CK3

volonteri CK4


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015