browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Međunarodni dan djevojčica

Objavio - 11. listopada 2017.

U svim vrtićkim skupinama obilježen je Dan djevojčica veselo i poučno. U “Zvjezdicama” je ipak bilo najviše razgovora i malih rasprava. Dječak Matej je izjavio: “To je dan kada su djevojčice glavne. Ne smijemo biti grubi prema njima”, a djevojčica Arven je dodala: “Ka dečki nekaj krivo napraviju, cure ih mogu špotati!

Dan djevojčica


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015