browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Natječaj za upis djece u odgojno – obrazovnu 2019./2020. godinu

Objavio - 29. travnja 2019.

                                         Kliknuti ispod

                                         ↓

              Natječaj za upis djece 2019.

                                         ↓

                    Zahtjev za upis – 2019

 

VAŽNA NAPOMENA:

Molimo sve roditelje koji su već predali zahtjev i dokumentaciju za upis u periodu od svibnja 2018. godine do travnja 2019. godine, tj. prije  datuma objave ovog natječaja da ponovo podnesu Zahtjev  sa svom pripadajućom dokumentacijom (potvrde o zaposlenju roditelja i potvrde o prebivalištu djeteta i roditelja trebaju biti izdane u tijeku natječajnog postupka). 

 

 


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015