browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Novo krovište na vrtiću je završeno

Objavio - 23. lipnja 2016.

20160628_161219

20160617_110106S veseljem se možemo pohvaliti da je izvođač radova, KUNA-GORA zanatska zadruga Pregrada, već prije dogovorenog roka završio dogovorene radove na krovištu vrtića. Nakon dugog niza godina, bezbrižno gledamo vjetar i kišu koja ovih dana pada. Stropovi u igraonicama su suhi! Hvala našem Osnivaču i svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta!


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015