browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

OBAVIJEST

Objavio - 9. lipnja 2022.

Rezultati Natječaja za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja prava redovitog programa u odgojno obrazovnoj 2022./23. godini bit će objavljeni 15.6.2022. na oglasnoj ploči vrtića, web stranicama vrtića te na službenim stranicama Grada Pregrade.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015