browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave ( ev. br. nabave 1/19JN)

Objavio - 11. siječnja 2019.

Po završetku postupka jednostavne nabave ev. Broj 1/19JN  za:

Didaktička oprema za :

  • igraonice i provedbu redovitog obrazovnog programa
  • za provedbu posebnog glazbenog programa

u prilogu dostavljamo zapisnik komisije o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda te

odluku Upravnog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Zapisnik komisije didaktika

1_19JN odluka o najpovoljnijem ponuditelju


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015