browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave ( ev. br. nabave 2/19JN)

Objavio - 11. siječnja 2019.

Po završetku postupka jednostavne nabave ev. Broj 2/19JN  za:

Osnovnu opremu ( namještaj (stolovi, stolice), garderobe, ormare, tematske kutiće (kuhinja, trgovina, frizer), kolica)

u prilogu dostavljamo zapisnik komisije o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda te

odluku Upravnog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

2_19JN odluka o najpovoljnijem ponuditelju

Zapisnik komisije namještaj


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015