browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Obavijest o odabiru o najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave (ev. br. nabave 6/18JN)

Objavio - 30. studenoga 2018.

Po završetku postupka jednostavne nabave za oprema za praonicu rublja (ev.br. nabave 6/18JN)

u prilogu dostavljamo zapisnik komisije o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

te odluku Upravnog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

odluka

zapisnik


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015