browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Objavljen N A T J E Č A J za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno – obrazovnoj 2021./2022. godini

Objavio - 4. svibnja 2021.

Sve detalje možete pronaći u rubrici UPISI


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015