browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Odgovor na upite roditelja

Objavio - 14. ožujka 2020.

Grad Pregrada prati cijelu situaciju i kroz rebalans proračuna će osigurati financijska sredstva, kako bi se ova situacija olakšala svim roditeljima čija su djeca polaznici vrtića. Konkretno to znači da će se nastojati smanjiti cijena za roditelje u periodu u kojem vrtić neće raditi. O detaljima te Odluke bit ćete pravovremeno obaviješteni, zato vas molimo da pratite službene web stranice Grada Pregrade i DV Naša radost.

 

 


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015