browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Objavio - 25. srpnja 2015.

Nakon provedenog postupka  javne nabave bagatelne vrijednosti, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Naša radost” Pregrada, na svojoj 33. sjednici održanoj 24.7.2015. godine donijelo je odluku o odabiru najpovoljnijeg izvođača za izradu fasadnog toplinskog sustava na zgradi vrtića, a to je Kuna – Gora zanatska zadruga Pregrada.  S  odabranim  poduzećem vrtić će sklopiti Ugovor o izvođenju navedenih radova.

Ravnateljica, Gordana Krizmanić


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015