browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Park znanosti

Objavio - 2. prosinca 2015.

20151202_101809

20151202_101605U sklopu projekta “Večer znanosti” koji su organizirale Osnovna škola Pregrada i Gradska knjižnica, naša su djeca posjetila Park znanosti  na gradskom trgu.  Bio je to dobar poticaj za istraživanje zvukova i prenošenja istih, a optička varka koja im je pripremljena izazvala je veliko čuđenje.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015