browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Pitalicu riješi, balon ti se smiješi!

Objavio - 2. srpnja 2021.

U suradnji sa Gradskom knjižnicom Pregrada, provedeno je još jedno lijepo osmišljeno druženje vezano uz obilježavanje Godine čitanja i programa “Ljeto u Pregradi”. Za djecu vrtićkih skupina “Zvjezdice 1” i “Zvjezdice 2” organiziran je mali kviz kroz koji su djeca trebala pročitati pitalicu te na prostoru glavnog trga, uz Gradsku knjižnicu pronaći sakrivene odgovore. Za svaku dobro riješenu pitalicu nagrađena su balonom koji su potom trebali oslikati po vlastitom izboru.

zvjezdice 1

Z 1-2

Z 1-3

Z2-1

Z2-2

ZVJEZDICE 1-1


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015