browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Predavanje “Kako reći NE”

Objavio - 22. veljače 2018.

U organizaciji Društva Naša djeca Pregrada, psihologinja Snježana Večerić Topolovec održala je vrlo interesantno predavanje na temu “Kako reći NE”, vezano uz  postavljanje granica u odgoju,  pravilno postupanje u “teškim” situacijama s  djetetom, asertivne poruke itd. Po aktivnoj uključenosti roditelja, odgojitelja i učitelja vidljivo je da je tema bila aktualna i poučna.

20180222_161254


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015