browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Predstava “Koje je godišnje doba najljepše”

Objavio - 19. studenoga 2018.

Za svu djecu u 4. godini do polaska u školu održan je edukacijsko lutkarski mjuzikl  “Koje je godišnje doba najljepše” kojeg su pripremili glumci Studia Suncokret i Duško Mucalo. Djeca i odgojitelji uživali su u prekrasnoj glazbi i scenskom prikazu.

Suncokret 1

Suncokret 2

Suncokret 3


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015