browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Predstava za malene “Priča o kotaču”

Objavio - 14. veljače 2019.

Gostovanje kazališta “Mala scena” razveselilo je djecu u dobi od 2 do 5 godina sa predstavom “Priča o kotaču”. Vrlo pažljivo djeca su pratila pojavljivanje dizalice, vlaka, sata…

Priča o kotaču 1

Priča o kotaču 2

priča o kotaču 3


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015