browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekt Volunteering Cities – URBACT Transfer Network – GradPregrada

Objavio - 11. travnja 2021.

U tjednu obilježavanja Dana grada Pregrade, na završnom događanju vezanom uz projekt ULG Pregrada, u koji je uključen i vrtić s projektom “Mali volonteri”,  postavljena je izložba fotografija i prezentiran film o volontiranju u našem gradu. Naši predškolci, uz obilazak izložbe, posjetili su i šator Crvenog križa u kojem su gledali kako se pruža prva pomoć, a nakon toga u susretu s gradonačelnikom i zamjenicom dječje gradonačelnice saznali novosti u našem gradu.

Dan Grada - ULG

Dan grada -ULG 2

Dan grada - ULG 3

viber_slika_2021-04-09_14-25-42

viber_slika_2021-04-09_14-26-01

 

likovni rad Dan grada


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015