browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prometni odgoj

Objavio - 10. svibnja 2017.

Tijekom provođenja aktivnosti iz preventivnog programa sigurnosti djece u prometu posjetio nas je policajac iz PU Pregrada, g. Mladen Jecl. Na zanimljiv način  objasnio je djeci pravila kojih se trebaju pridržavati u prometu kao pješaci, vozači bicikla i romobila, suvozači u automobilu…, a potom i kako izbjegnuti ili postupati u raznim opasnim situacijama. Hvala mu na poučnim savjetima i vremenu provedenom u našem vrtiću.

IMG_3881

IMG_3884 – kopija


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015