browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Radovi na dogradnji vrtića napreduju

Objavio - 6. kolovoza 2021.

Svakog tjedna vidi se napredak u dogradnji. U tijeku je izrada hidroizolacije i pripreme za podizanje krovišta.

1628618093311

1628618028606

1628618028589 (1)

1628618028622

1628618061949 (1)

1628618093343

1628618061967


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015