browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Radovi na uređenju zgrade vrtića

Objavio - 3. kolovoza 2015.

20150731_092825 20150804_151809I ovo ljeto pamtit ćemo po mnogim majstorima čiji rad radoznalo prate naši mališani. Poduzeće “Elitas” do sredine kolovoza trebalo bi zamijeniti dotrajalu, drvenu stolariju  novom PVC stolarijom  na sporednim ulazima, kupaonicama, kancelarijama te na višenamjenskom prostoru. KUNA-GORA zanatska zadruga danas je započela sa pripremnim radovima  (postavljanje skela, priprema materijala i dr.) za izradu  fasadnog toplinskog sustava.  Fasada bi trebala biti završena do 18.9.2015. g.  Sredstva za ovu investiciju osigurao je Osnivač (Grad Pregrada),  Ministarstvo gospodarstva te  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015