browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekonstrukcija vrtićke kotlovnice

Objavio - 27. rujna 2018.

Ovih  su dana započeli radovi na rekonstrukciji kotlovnice u našem vrtiću. Uz zamjenu peći izradit će se i solarno grijanje tople vode. Sredstva u iznosu od 248.543,75 kn (sa PDV-om) Osnivač je osigurao iz dva izvora: iz vlastitih sredstava 56.377,75 kn te putem natječaja  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku “Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama” 192.166,00 kn. Izvođač radova je KUNA – GORA zanatska zadruga Pregrada.

kotlovnica 3

kotlovnica 2

20181012_111620

 


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015