browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Roditeljski sastanak – Kraći program predškole

Objavio - 20. rujna 2018.

Pozivaju se svi roditelji, djece upisane u kraći program predškole u 2018./19. odgojno – obrazovnoj godini, na roditeljski sastanak koji će se održati 26.9.2018. god.  (srijeda) u 16:30 sati.

Dnevni red:

1. Organizacija rada (odgojne skupine, satnica, kalendar rada, voditelj)

2. Plan i program rada

3. Što je djetetu potrebno u predškoli

4. Razno


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015