browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Roditeljski sastanak – obavijest

Objavio - 20. rujna 2017.

Roditeljski sastanak u kraćem programu predškole

održat će se  u utorak,  26.9.2017. god., s početkom u 17.00 sati

Dnevni red:

  1. Plan i program rada kraćeg programa predškole za 2017./2018. odgojno-obrazovnu godinu (ciljevi, zadaci, aktivnosti)
  2. Raspored djece po odgojnim skupinama, voditelj programa
  3. Kalendar rada
  4. Obveze roditelja
  5. Pitanja i prijedlozi

© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015