browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Roditeljski sastanak u kraćem programu predškole

Objavio - 19. rujna 2016.

Pozivaju se roditelji djece, upisane u kraći program predškole u vrtiću, na roditeljski sastanak, koji će se održati u srijedu, 28.9.2016. god., s početkom u 17.00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Plan i program rada kraćeg programa predškole za 2016./2017. odgojno-obrazovnu godinu (ciljevi, zadaci, aktivnosti)
  2. Raspored djece po odgojnim skupinama, voditelj programa
  3. Kalendar rada
  4. Obveze roditelja
  5. Pitanja i prijedlozi

Zamjenica ravnateljice


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015