browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Roditeljski sastanak u kraćem programu predškole

Objavio - 17. rujna 2019.

Roditeljski  sastanak za djecu koja će krenuti u kraći program predškole, održat će se 25.9.2019. (srijeda) u 16:15 sati.

Dnevni red:

1. Organizacija rada u kraćem programu predškole (kalendar rada, odgojne skupine, vrijeme održavanja, voditelj)

2.  Ciljevi, zadaci i sadržaji programa  (što je djeci potrebno u predškoli)

3.  Kraći program engleskog jezika i rolanje

4. Osiguranje djece

5. Razno


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015